Làm thế nào để viết CV có mục tiêu rõ ràng phù hợp với công việc ứng tuyển

Đơn xin việc có mục tiêu rõ ràng là gì và tại sao những người tìm việc nên sử dụng chúng? Một cv có mục tiêu rõ ràng tập trung vào việc thuyết phục ứng viên hoàn toàn phù hợp với công việc ứng tuyển cụ thể.

Đơn xin việc có mục tiêu được viết để làm nổi bật các kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến một vị trí bạn nộp dơn xin việc. Khi gửi cv sẽ được chỉnh sửa hoặc viết lại cho mỗi công việc mà ứng viên áp dụng.

Ngoài ra, một thư xin việc có mục tiêu rõ ràng thường được viết để kèm theo cv.

Tại sao nên viết cv có mục tiêu ?

Việc điều chỉnh cv của bạn cho từng vị trí bạn đăng ký sẽ mất một chút thời gian và công sức, nhưng giúp người tuyển dụng bạn dễ dàng thuê bạn và bất kỳ người nào khác thấy rằng hồ sơ của bạn phù hợp với vị trí đó.

Việc tùy chỉnh cv cho phép bạn giới thiệu các tiêu chuẩn, thành tích và các khía cạnh cụ thể trong lịch sử công việc của bạn phù hợp chặt chẽ với các yêu cầu được liệt kê trong mô tả công việc.

Lưu ý rằng bạn càng điều chỉnh và viết cv, bạn càng có nguy cơ viết sai hoặc lỗi chính tả, luôn luôn cẩn thận đọc kỹ trước khi gửi cv của bạn cho một công ty.

Vì bất kỳ sửa đổi nào cũng cần thời gian, hãy chắc chắn rằng công việc thực sự là một kết hợp tốt và công ty có khả năng tiếp nhận đơn xin việc của bạn, trước khi bạn dành thời gian cá nhân hóa hồ sơ của bạn cho một vị trí cụ thể.

Cách viết cv  Chỉnh sửa phần Tóm tắt hoặc Sơ yếu lí lịch Bạn không nhất thiết phải viết lại toàn bộ cv của bạn để làm cho nó có mục tiêu cho một vị trí cụ thể. Đôi khi một vài cập nhật nhỏ trong các phần chính của cv có thể có tác động mạnh mẽ trong việc xác định điểm mạnh của bạn.

Bước đầu tiên là xem lại mô tả công việc một cách cẩn thận để bạn có thể chắc chắn rằng vị trí đó phù hợp với bạn và biết được những phẩm chất và kỹ năng nào cần nhấn mạnh vào bản lý lịch của bạn. Cách dễ nhất để nhắm mục tiêu (mà không cần viết lại toàn bộ lý lịch) là bao gồm Tóm tắt lại các tiêu chuẩn, phần Kinh nghiệm hoặc Sự kiện nổi bật ở đầu hồ sơ của bạn. Xem lại mô tả công việc và sau đó xem lại sơ yếu lý lịch của bạn. Tận dụng trải nghiệm, thông tin đăng nhập và giáo dục phù hợp nhất với công việc đăng và đưa chúng vào phần Tóm tắt các điều kiện ở đầu hồ sơ của bạn. Sau đó liệt kê trải nghiệm của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, giống như bạn sẽ làm một bản lý lịch truyền thống.

Viết cv tùy chỉnh Một tùy chọn khác để tùy chỉnh cv của bạn là chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của bạn, để kỹ năng và kinh nghiệm của bạn gần giống với mô tả công việc hoặc yêu cầu công việc.

Sử dụng các từ khóa được sử dụng trong công việc đăng tải và đưa chúng vào hồ sơ của bạn. Đây là cách giải mã quảng cáo việc làm, vì vậy bạn biết người tuyển dụng đang tìm gì. CV Tóm tắt danh sách các Chứng chỉ

• Quản lý có kinh nghiệm chuyên môn trong quan hệ nhân sự và quản lý dự án• Nền tảng mở rộng trong tuyển dụng và duy trì nhân viên• Đào tạo và phát triển nhân viên• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và miệng tuyệt vời• Lập kế hoạch tổ chức và chiến lược• Huấn luyện quản lý• Tiếp thị chương trình• Hợp đồng và thương lượng hợp đồng• Kiến thức về Luật Việc làm Liên bang và Tiểu bang

Thư giới thiệu

Ngoài việc viết cv có mục tiêu rõ ràng bạn cũng cần chuẩn bị thư giới thiệu có cùng mục tiêu.

Một lần nữa, lấy các kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn công việc và làm nổi bật chúng. Bạn sẽ cần phải cho người quản lý tuyển dụng biết rằng bạn là ứng viên đủ điều kiện. Bạn sẽ chỉ có một vài giây để thuyết phục anh ấy rằng bạn nên được xem xét cho một cuộc phỏng vấn.

You may also like