Cách Đặt Tên Cho Cv Và Thư Giới Thiệu Của Bạn

Khi bạn viết đơn xin việc, điều quan trọng là cung cấp cho hồ sơ của bạn một tiêu đề mà làm nổi bật rằng sơ yếu lý lịch là của bạn, không phải là của bất kỳ ứng cử viên ngẫu nhiên nào khác. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn gửi cho nhà tuyển dụng cv và thư giới thiệu của bạn dưới dạng tệp đính kèm (qua email hoặc qua hệ thống ứng dụng công việc trực tuyến).

Khi nhà tuyển dụng mở cv của bạn, người đó sẽ thấy những gì bạn đã đặt tên cho tài liệu của mình.

Do đó, bạn muốn tiêu đề trở nên chuyên nghiệp và nêu rõ bạn là ai. Đọc phần dưới đây để có thêm lời khuyên về việc đặt tên cho đơn xin việc của bạn và các tài liệu xin việc đính kèm, cũng như không nên đặt tên chúng như thế nào. Ngoài ra, hãy đọc phần dưới đây để được tư vấn về cách lưu tài liệu của bạn.

Mẹo đặt tên cho cv của bạn

Tránh tiêu đề chung. Không gửi email hoặc tải lên đơn xin việc của bạn với tên resume.doc. Với tên tệp chung, sẽ không có cách nào để phân biệt với tất cả các hồ sơ khác có cùng tên.

Sử dụng tên của bạn. Chọn tên tệp bao gồm tên của bạn. Bằng cách này, các nhà quản lý tuyển dụng sẽ biết được cv của bạn, và họ sẽ dễ dàng theo dõi và quản lý nó hơn. Nó cũng ít có khả năng là họ sẽ mất nó hoặc làm cho tài liệu của bạn bị nhầm lẫn với người khác.

Bạn nên sử dụng cả tên và họ của bạn (hoặc chỉ họ của bạn). Bằng cách đó, sơ yếu lý lịch của bạn sẽ không bị lẫn lộn với ai đó có cùng tên.

Ghi chi tiết hơn chỉ là tên của bạn (nếu có thể). Bạn có thể viết cv chi tiết hơn một chút trong tiêu đề chứ không chỉ đơn giản là tên của bạn. Bạn cũng có thể bao gồm tiêu đề vị trí trong tên tài liệu của bạn cho bản lý lịch và thư giới thiệu của bạn. Bạn có thể sử dụng dấu cách hoặc dấu gạch ngang giữa các từ; viết hoa từ có thể giúp làm cho tên tài liệu dễ đọc hơn.

Hãy chuyên nghiệp. Hãy nhớ rằng người quản lý và những người khác sẽ phỏng vấn bạn rất có khả năng nhìn thấy cv của bạn và tên tệp, vì vậy hãy đảm bảo rằng các tiêu đề đó chuyên nghiệp và phù hợp.

Hãy nhất quán. Tính nhất quán rất quan trọng khi viết cv và đặt tên cho cv, thư xin việc và các tài liệu tham khảo khác, vì vậy hãy sử dụng cùng một định dạng cho mỗi loại. Đảm bảo bất kỳ cách viết hoa, khoảng cách, sử dụng dấu gạch ngang và các lựa chọn kiểu khác đều nhất quán giữa các tài liệu.

Tránh số phiên bản. Nếu bạn thường xuyên nộp đơn tìm việc, có thể bạn đã có một số phiên bản của bản lý lịch được lưu trên máy tính. Tránh bao gồm số phiên bản (ví dụ: John-Smith-Resume-10.doc) trong tên tệp của bạn và các mã khó hiểu khác khi lưu và viết cv. Loại bỏ những con số và mã số khi bạn gửi hồ sơ của bạn. Một nhà tuyển dụng có thể có ấn tượng rằng công việc đang nằm trong danh sách dài các nơi mà bạn ứng tuyển. Người quản lý tuyển dụng thấy “10” như một phần tên tệp của bạn sẽ tự hỏi xem hồ sơ từ 1 đến 9 trông như thế nào và liệu bạn có đang đăng ký cho mọi công việc khác hay không.

Chỉnh sửa, chỉnh sửa, chỉnh sửa. Trước khi viết cv và gửi, hãy đọc lại tiêu đề tài liệu. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng một lỗi đánh máy trong tiêu đề có thể khiến người sử dụng lao động nghĩ rằng bạn không tập trung vào chi tiết và bạn không chuyên nghiệp. Tùy chọn để lưu hồ sơ của bạn Điều quan trọng là gửi hoặc tải lên hồ sơ của bạn dưới dạng tài liệu PDF hoặc Word.

Bằng cách này, người nhận sẽ nhận được một bản sao hồ sơ xin việc và thư xin việc của bạn ở định dạng gốc.

Lưu hồ sơ và thư xin việc của bạn dưới dạng PDF sẽ đảm bảo rằng định dạng vẫn giữ nguyên, ngay cả khi nhà tuyển dụng sử dụng chương trình xử lý văn bản hoặc hệ điều hành khác.

You may also like