Các hình thức CV khác nhau

Có nhiều loại đơn xin việc cơ bản mà bạn có thể sử dụng để đăng ký tuyển dụng việc làm. Bạn có thể chọn để viết cv về một khoảng thời gian ngắn trước đây, một cv chức năng về lĩnh vực bạn ứng tuyển, một cv kết hợp nhiều lĩnh vực, hoặc một sơ yếu lý lịch cụ thể về quá trình từ khi ra trường.

Mỗi loại cv được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Do đó, khi quyết định viết cv như thế nào, bạn phải suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình.

CV được sắp xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

Viết cv bắt đầu bằng cách liệt kê lịch sử công việc của bạn, với vị trí gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.

Dưới công việc gần đây nhất, bạn liệt kê các công việc khác của mình theo thứ tự thời gian đảo ngược. Người sử dụng lao động thường thích loại lý lịch này vì thật dễ dàng để xem những công việc bạn đã có kinh nghiệm. Đây là cách viết cv phổ biến nhất. Loại đơn xin việc này hoạt động tốt cho những người tìm việc có lịch sử công việc vững chắc. Nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp của bạn, hoặc nếu bạn đang thay đổi lĩnh vực nghề nghiệp, bạn có thể xem xét một loại đơn xin việc khác.

CV xin việc chức năng

 Một đơn xin viêch chức năng tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, thay vì lịch sử công việc theo trình tự thời gian của bạn. Thay vì có phần “lịch sử công việc” ở đầu hồ sơ của bạn, bạn có thể có phần “trải nghiệm chuyên nghiệp” hoặc “thành tích” liệt kê các kỹ năng khác nhau mà bạn đã phát triển qua nhiều năm.

Một bản lý lịch chức năng đôi khi cũng bao gồm tóm tắt sơ yếu lý lịch hoặc tiêu đề ở trên cùng, chi tiết về kỹ năng và thành tích của một người.

Bản lý lịch chức năng có thể không bao gồm lịch sử công việc của một người hoặc có thể có danh sách ngắn gọn về lịch sử công việc ở cuối hồ sơ.

Các hồ sơ chức năng được sử dụng thường xuyên nhất bởi những người đang thay đổi nghề nghiệp hoặc có những khoảng trống trong lịch sử công việc của họ. Nó cũng hữu ích cho những người mới ra trường, có kinh nghiệm làm việc hạn chế, hoặc những người có lỗ hổng trong việc làm của họ.

Bằng cách làm nổi bật các kỹ năng chứ không phải là lịch sử công việc, người ta có thể nhấn mạnh rằng họ có đủ điều kiện cho công việc.

CV kết hợp

Đơn tìm việc kết hợp là sự kết hợp giữa một bản lý lịch thời gian và một bản lý lịch chức năng. Ở đầu hồ sơ là một danh sách các kỹ năng và trình độ của một người. Bên dưới là lịch sử công việc của một người. Tuy nhiên, lịch sử công việc không phải là trọng tâm của bản lý lịch và thường không chiếm nhiều không gian trong bản lý lịch.

Với loại lý lịch này, bạn có thể làm nổi bật các kỹ năng bạn có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển, cũng như cung cấp lịch sử công việc theo thứ tự thời gian của bạn. Loại lý lịch này giúp bạn làm nổi bật những gì làm cho bạn phù hợp nhất với công việc, trong khi vẫn cung cấp cho người sử dụng lao động mọi thông tin mà họ muốn.

CV thiết kế đồ họa

Sơ yếu lý lịch bao gồm các yếu tố thiết kế đồ họa đính kèm hoặc thay cho văn bản. Trong khi một cv truyền thống sử dụng văn bản để liệt kê trải nghiệm công việc, giáo dục và kỹ năng của ứng cử viên, cv thiết kế đồ họa dụng bố cục, màu sắc, thiết kế, định dạng, biểu tượng và kiểu phông chữ để sắp xếp nội dung.

CV đính kèm sơ yếu lí lịch

Bản lý lịch có phần tiểu sử bao gồm tóm tắt ngắn gọn về kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu của người nộp đơn khi chúng liên quan đến một công việc cụ thể. Bản tóm tắt này (thường không dài hơn một vài câu) giúp ứng cử viên “bán” bản thân cho công ty mà họ đang áp dụng. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm, sơ yếu lí lịch có thể giải thích chính xác trải nghiệm đó cho người quản lý tuyển dụng ngay lập tức.

CV mục tiêu

Một cv được tùy chỉnh để làm nổi bật cụ thể trải nghiệm và kỹ năng bạn có liên quan đến công việc bạn đang áp dụng. Phải mất nhiều công sức ể viết một cv có mục tiêu hơn là một cv bình thường. Tuy nhiên, đặc biệt là khi áp dụng cho công việc đó là một vị trí cấp cao yêu cầu bạn làm nổi bật trình độ và kinh nghiệm.

Cố gắng viết một cv phù hợp cho mỗi công việc. Các nhà tuyển dụng có thể dễ dàng nhìn thấy khi bạn gửi một cv phù hợp, thay vì suy nghĩ về lý do tại sao bạn đủ điều kiện cho công việc đó nếu bạn gửi một cv chung chung.

You may also like